Czas zajęć: 50 min.

Koszt zajęć: Jednorazowo: 55 zł; Karnet miesięczny (4 zajęcia): 200 zł

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia na ciekawe zajęcia grupowe prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej oraz psychologa. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych w Sali Sensorycznej i ogrodzie, dzięki czemu dzieci maja okazje rozwoju kompetencji interpersonalnych i współpracy z innymi dziećmi.

Dzieci poprzez zabawę zachęcane są do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywanie z nimi kontaktu. Zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości oraz poprawia samoocenę.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, w szczególności pod kątem rozwoju psychoruchowego, doskonalenia dużej i małej motoryki, koordynacji ruchowej, wzrokowej, planowania ruchowego oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów. Na zajęciach wykorzystamy elementy: integracji sensorycznej, terapii ręki, ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, zabaw korekcyjnych.

Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, bez opiekunów. Zajęcia mają stały schemat aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, zachowując przy tym różnorodność aktywności, a zrobione własnoręcznie prace, zabawki i eksperymenty będą mogły zabrać do domu.