Dziecko, stres i deficyty SI w pracy nauczyciela; jak wspierać proces edukacyjno-wychowawczy?