Specjaliści

Kluczem do efektywnej pracy z dzieckiem – a do tego pracy, która sprawia dziecku radość – jest zarówno szeroka wiedza, jak i odpowiednie podejście. Nasze terapeutki posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, regularnie poszerzane na specjalistycznych kursach, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – zdrowymi oraz z trudnościami intelektualnymi, emocjonalnymi, zachowawczymi, ruchowymi.

Opiekunka Gabinetu Sensoria – Ewelina Chojnacka – swoją wiedzę zdobywała pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego – największego autorytetu w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w naszym kraju.


 

Ewelina Anna Chojnacka

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta Ręki, pracujący elementami terapii Neurotaktylnej, Diagnosta i Terapeuta metodą Johansena-IAS oraz Terapeuta Treningu Słuchowego metodą Neuroflow, terapeuta odruchów posturalnych i dynamicznych wg S. Masgutowej, trener TUS i metody ruchu rozwijającego według W. Sherborne

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), członek polskiego stowarzyszenia terapeutów integracji sensorycznej PSTIS z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zdobytym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gabinetach integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako psycholog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje techniki TUS, ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne  i techniki relaksacyjne oraz elementy terapii neurotaktylnej. Praca jest dla niej pasją. W wolnych chwilach lubi kubek ciepłej herbaty i dobrą książkę. Uwielbia jeździć na rowerze i prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, z zakresu rozwoju dziecka. 

footer1 

Katarzyna Glin

Magister Psychologii, Oligofrenopedagog, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Psychologia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznych. Wiedzę i umiejętności z obszaru terapii indywidualnej poszerzyła podczas pracy z pacjentami w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, a także szkolenie wspierające osoby uzależnione behawioralnie.

Aktualnie rozwija wiedzę o kolejne liczne kursy i szkolenia.

W pracy skupia się na budowaniu spójności celów terapii dziecka i działaniach prowadzonych w domu by proces ten był efektywny oraz wspierał rozwój zarówno dziecka jak i rodzica. Metodę pracy dobiera i dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości podopiecznych stosując różne podejścia terapeutyczne. Prywatnie mama dwóch maluchów, odpoczywająca przy książce lub filmie, planująca kolejne podróże małe i duże.

 

 

footer1

Lidia Gładysz

Pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią
pedagogiczną. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z Dziećmi w różnego rodzaju placówkach
oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na terenie Warszawy. Obecnie pracuje jako
wychowawca i terapeuta w przedszkolach warszawskich, wspierając rozwój fizyczno-
emocjonalny Dzieci.

Jest osobą, dla której kontakt z Dziećmi stanowi zarówno pracę jak i pasję. Otwarta,
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do rzeczywistości łatwo nawiązuje kontakt z Dziećmi. Zawsze zaangażowana w to, co robi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje.
Czas wolny najchętniej spędza odkrywając nowe miejsca stolicy zarówno pieszo jak i
rowerowo. Lubi kino, książkę, kubek aromatycznej kawy, a w miesiącach letnich - piesze
wycieczki po polskich górach i nie tylko.

footer3

 

 

Marcin Wziątek

Pedagog, Logopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Terapeuta metodą Bilateralną

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (logopedia), Akademii Pedagogii Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika) oraz Pedagogium w Warszawie (pedagog). Ukończyłem szkolenie Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie metodą Bilateralną. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Odbyłem profesjonalne szkolenie uzyskując uprawnienia ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej. Nadto jestem czynnym instruktorem sportów wodnych oraz ratownikiem wodnym. 

Systematycznie dokształcam się i doszkalam rozwijając własny warsztat pracy terapeutyczno-pedagogicznej. Zdobywam nowe umiejętności i zaznajamiam się z najnowszymi metodami i technikami pracy z pacjentem. 

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie uzyskane w tracie w/w studiów i kursów doskonaliłem będąc wolontariuszem – terapeutą: SI i logopedii (w palcówkach państwowych) - by podjąć pracę w prywatnym gabinecie, a następnie w placówce oświatowej jako nauczyciel specjalista - terapeuta SI, metody Bilateralnej i terapeuta mowy. Będąc terapeutą SI i logopedą brałem udział w Unijnych Projektach Terapeutycznych m.in. w programie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Opiekuńczych, „za życiem” oraz realizowałem i realizuję zadania wynikające z udziału w programie Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne łącząc w terapii poznane techniki i metody pracy w holistycznym podejściu do dziecka.  

Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi moją pracę cechuje profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego pacjenta i kreatywność w działaniu. W pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, gdyż takie podejście przyspiesza i czyni trwałymi rezultaty terapeutyczne co jest gwarantem ustawicznego i  harmonijnego rozwoju pacjenta

 

footer1

 

 

Anna Frey

Psycholog, pedagog, terapeuta i diagnosta SI

Ukończyłam studia z psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pedagogikę przedszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz integrację sensoryczną w Centrum Integracji Sensorycznej, gdzie uzyskałam certyfikat terapeuty SI.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, gdzie zajmowałam się wielostronnym rozwojem dzieci w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej i poznawczej.W swojej pracy dbam o profesjonalizm, miłą atmosferę i efekt terapii. Podstawą jest dla mnie nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Uważam, że poprawę funkcjonowania dziecka w świecie uzyskać możemy dzięki konsekwentnej, systematycznej pracy w gabinecie SI oraz współpracy z rodzicami. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie przygotowuję plan terapii, dobieram odpowiednie rodzaje ćwiczeń, skupiając się na ocenie całościowej i umiejętnościach dziecka.Wolny czas spędzam czytając literaturę fachową lub dobry kryminał. Uwielbiam podróże z rodziną, leśne spacery z psem oraz spotkania z przyjaciółmi.Pogłębiam i rozwijam swoje umiejętności, na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i  kursach zawodowych.
 

footer3

 

Sylwia Wojciechowska

Filolog, Terapeuta, Diagnosta SI

Ukończyłam filologię polską – specjalizację nauczycielską, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia z integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej  przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, uzyskując certyfikat terapeuty i diagnosty SI.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam praktykując w szkołach oraz pracując jako nauczyciel w przedszkolu, dbając o dobre relacje z dziećmi i ich rodzicami, stwarzając przestrzeń do wzajemnego zrozumienia i rozwoju. Swoją współpracę z dziećmi opieram na dialogu NVC (Porozumieniu Bez Przemocy) podążając za ich potrzebami i zainteresowaniami, jak również  układając plan terapii.

Jestem osobą cierpliwą i energiczną, czerpiącą wiele radości i inspiracji z możliwości  pomocy oraz towarzyszenia dzieciom w ich wszechstronnym rozwoju.

Uwielbiam zwierzaki, ruch na świeżym powietrzu - górską wspinaczkę, spacery i rowery po lesie,  jazdę motocyklem oraz dobrą literaturę. 

footer1

Urszula Turek

Pedagog specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta zajęciowy

 

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, zawodowo pedagogiem specjalnym; powiadam specjalność z zakresu terapii zajęciowej i integracji sensorycznej.

Studia ukończyłam na APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz podyplomowe z "Diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej" pod patronatem PSTIS.
Swoje kilkuletnie doświadczenie zdobyłam w placówce rehabilitacyjno-ortopedycznej. Potrafię szybko nawiązać kontakt z pacjentem. Jestem osobą zaangażowaną i cierpliwą dzięki czemu potrafię dostrzec potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci.
Uwielbiam podróże ze swoją rodziną i przyjaciółmi oraz bardzo ważny jest dla mnie kontakt z przyrodą.

footer3

 

 

 

 

Bernadetta Korzeniowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Pedagog

Certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS). Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując  z dziećmi zarówno w  przedszkolach jak i szkole, wspierając je w rozwoju: emocjonalnym, społecznym, poznawczym oraz fizycznym.  Prywatnie jestem mamą Jasia i Helenki, miłośniczką przyrody i wędrówek z rodziną. W swojej pracy skupiam się na obserwacji dziecka i wsłuchiwaniu się w jego potrzeby, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wsparcie. Bardzo cenię indywidualne podejście do każdego dziecka i łatwo nawiązuje z nimi kontakt. Dbam również o rozwijanie swoich kompetencji i poszerzanie wiedzy oraz uprawnień biorąc udział w szkoleniach i warsztatach oraz czytając literaturę specjalistyczną. 

 

footer1

Martyna Augustowska

Nauczycielka przedszkola, terapeutka SI, terapeutka ręki

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz terapeutką integracji sensorycznej I i II stopnia certyfikowaną w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi w przedszkolu, gdzie dba o ich rozwój społeczny, emocjonalny, fizyczny oraz  umysłowy. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka zgodne z jego potrzebami. Praca w przedszkolu uświadomiła jej rosnącą potrzebie wspomagania rozwoju sprawności motorycznej, dlatego zdecydował się poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie integracji sensorycznej.

Jestem osobą otwartą i pozytywnie nastawioną, łatwo nawiązuję kontakty z dziećmi. Spędzanie czasu z dziećmi jest moją pasją, dlatego w wolnych chwilach organizuję przyjęcia urodzinowe oraz opiekuję się maluchami w ich domach.