Specjaliści

Kluczem do efektywnej pracy z dzieckiem – a do tego pracy, która sprawia dziecku radość – jest zarówno szeroka wiedza, jak i odpowiednie podejście. Nasze terapeutki posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, regularnie poszerzane na specjalistycznych kursach, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – zdrowymi oraz z trudnościami intelektualnymi, emocjonalnymi, zachowawczymi, ruchowymi.

Opiekunka Gabinetu Sensoria – Ewelina Chojnacka – swoją wiedzę zdobywała pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego – największego autorytetu w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w naszym kraju.

 

Ewelina Anna Chojnacka

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta Ręki, pracujący elementami terapii Neurotaktylnej, Diagnosta i Terapeuta metodą Johansena-IAS oraz Terapeuta Treningu Słuchowego metodą Neuroflow, terapeuta odruchów posturalnych i dynamicznych wg S. Masgutowej, trener TUS i metody ruchu rozwijającego według W. Sherborne

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), członek polskiego stowarzyszenia terapeutów integracji sensorycznej PSTIS z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zdobytym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gabinetach integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako psycholog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje techniki TUS, ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne  i techniki relaksacyjne oraz elementy terapii neurotaktylnej. Praca jest dla niej pasją. W wolnych chwilach lubi kubek ciepłej herbaty i dobrą książkę. Uwielbia jeździć na rowerze i prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, z zakresu rozwoju dziecka. 

footer1 

Katarzyna Glin

Magister Psychologii, Oligofrenopedagog, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Psychologia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznych. Wiedzę i umiejętności z obszaru terapii indywidualnej poszerzyła podczas pracy z pacjentami w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, a także szkolenie wspierające osoby uzależnione behawioralnie.

Aktualnie rozwija wiedzę o kolejne liczne kursy i szkolenia.

W pracy skupia się na budowaniu spójności celów terapii dziecka i działaniach prowadzonych w domu by proces ten był efektywny oraz wspierał rozwój zarówno dziecka jak i rodzica. Metodę pracy dobiera i dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości podopiecznych stosując różne podejścia terapeutyczne. Prywatnie mama dwóch maluchów, odpoczywająca przy książce lub filmie, planująca kolejne podróże małe i duże.

 

 

footer1

Lidia Gładysz

Pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią
pedagogiczną. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z Dziećmi w różnego rodzaju placówkach
oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na terenie Warszawy. Obecnie pracuje jako
wychowawca i terapeuta w przedszkolach warszawskich, wspierając rozwój fizyczno-
emocjonalny Dzieci.

Jest osobą, dla której kontakt z Dziećmi stanowi zarówno pracę jak i pasję. Otwarta,
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do rzeczywistości łatwo nawiązuje kontakt z Dziećmi. Zawsze zaangażowana w to, co robi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje.
Czas wolny najchętniej spędza odkrywając nowe miejsca stolicy zarówno pieszo jak i
rowerowo. Lubi kino, książkę, kubek aromatycznej kawy, a w miesiącach letnich - piesze
wycieczki po polskich górach i nie tylko.

footer3

 

 

Marcin Wziątek

Pedagog, Logopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Terapeuta metodą Bilateralną

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (logopedia), Akademii Pedagogii Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika) oraz Pedagogium w Warszawie (pedagog). Ukończyłem szkolenie Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie metodą Bilateralną. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Odbyłem profesjonalne szkolenie uzyskując uprawnienia ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej. Nadto jestem czynnym instruktorem sportów wodnych oraz ratownikiem wodnym. 

Systematycznie dokształcam się i doszkalam rozwijając własny warsztat pracy terapeutyczno-pedagogicznej. Zdobywam nowe umiejętności i zaznajamiam się z najnowszymi metodami i technikami pracy z pacjentem. 

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie uzyskane w tracie w/w studiów i kursów doskonaliłem będąc wolontariuszem – terapeutą: SI i logopedii (w palcówkach państwowych) - by podjąć pracę w prywatnym gabinecie, a następnie w placówce oświatowej jako nauczyciel specjalista - terapeuta SI, metody Bilateralnej i terapeuta mowy. Będąc terapeutą SI i logopedą brałem udział w Unijnych Projektach Terapeutycznych m.in. w programie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Opiekuńczych, „za życiem” oraz realizowałem i realizuję zadania wynikające z udziału w programie Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne łącząc w terapii poznane techniki i metody pracy w holistycznym podejściu do dziecka.  

Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi moją pracę cechuje profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego pacjenta i kreatywność w działaniu. W pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, gdyż takie podejście przyspiesza i czyni trwałymi rezultaty terapeutyczne co jest gwarantem ustawicznego i  harmonijnego rozwoju pacjenta

 

footer1

 

 

Magdalena Grzelak

Fizjoterapeuta

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a wiedzę z zakresu fizjoterapii zdobywałam w szpitalach klinicznych i placówkach rehabilitacyjnych, zarówno w kraju, jak i w Portugalii. Ukończyłam kurs Kinesiotapingu ( I stopień) oraz PNF (I stopień), aktualnie natomiast kończę kurs z tematyki terapii manualnej wg koncepcji IAOM (International Academy of Orthopedic Medicine). Główny nurt mojego zainteresowania to ortopedia i wady postawy, a doświadczenie posiadam w prowadzeniu dzieci od okresu przedszkolnego, po nastoletni.

Fizjoterapia jest dla mnie nie tylko pracą, ale i hobby wymagającym nieustającego zgłębiania. Pracuję w oparciu o sprawdzoną i udowodnioną praktykę medyczną, nie zapominając przy tym, że moment ćwiczeń ma być dla dzieci również zabawą i możliwością zdobycia nowych umiejętności. Staram się prowadzić zajęcia zgodnie z przekonaniem, iż ćwiczenia nie muszą być sztampową i nudną rutyną.

Po godzinach pracy, praktykuję jogę, w myśl zasady “w zdrowym ciele. zdrowy duch”. Wolne chwile poza aktywnością fizyczną spędzam również na czytaniu, zarówno artykułów medycznych, jak i światowej beletrystyki.

footer1

 

 

Anna Frey

Psycholog, pedagog, terapeuta i diagnosta SI

Ukończyłam studia z psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pedagogikę przedszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz integrację sensoryczną w Centrum Integracji Sensorycznej, gdzie uzyskałam certyfikat terapeuty SI.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, gdzie zajmowałam się wielostronnym rozwojem dzieci w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej i poznawczej.W swojej pracy dbam o profesjonalizm, miłą atmosferę i efekt terapii. Podstawą jest dla mnie nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Uważam, że poprawę funkcjonowania dziecka w świecie uzyskać możemy dzięki konsekwentnej, systematycznej pracy w gabinecie SI oraz współpracy z rodzicami. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie przygotowuję plan terapii, dobieram odpowiednie rodzaje ćwiczeń, skupiając się na ocenie całościowej i umiejętnościach dziecka.Wolny czas spędzam czytając literaturę fachową lub dobry kryminał. Uwielbiam podróże z rodziną, leśne spacery z psem oraz spotkania z przyjaciółmi.Pogłębiam i rozwijam swoje umiejętności, na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i  kursach zawodowych.
 

footer3

 

Sylwia Wojciechowska

Filolog, Terapeuta, Diagnosta SI

Ukończyłam filologię polską – specjalizację nauczycielską, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia z integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej  przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, uzyskując certyfikat terapeuty i diagnosty SI.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam praktykując w szkołach oraz pracując jako nauczyciel w przedszkolu, dbając o dobre relacje z dziećmi i ich rodzicami, stwarzając przestrzeń do wzajemnego zrozumienia i rozwoju. Swoją współpracę z dziećmi opieram na dialogu NVC (Porozumieniu Bez Przemocy) podążając za ich potrzebami i zainteresowaniami, jak również  układając plan terapii.

Jestem osobą cierpliwą i energiczną, czerpiącą wiele radości i inspiracji z możliwości  pomocy oraz towarzyszenia dzieciom w ich wszechstronnym rozwoju.

Uwielbiam zwierzaki, ruch na świeżym powietrzu - górską wspinaczkę, spacery i rowery po lesie,  jazdę motocyklem oraz dobrą literaturę. 

footer1

Urszula Turek

Pedagog specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta zajęciowy

 

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, zawodowo pedagogiem specjalnym; powiadam specjalność z zakresu terapii zajęciowej i integracji sensorycznej.

Studia ukończyłam na APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz podyplomowe z "Diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej" pod patronatem PSTIS.
Swoje kilkuletnie doświadczenie zdobyłam w placówce rehabilitacyjno-ortopedycznej. Potrafię szybko nawiązać kontakt z pacjentem. Jestem osobą zaangażowaną i cierpliwą dzięki czemu potrafię dostrzec potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci.
Uwielbiam podróże ze swoją rodziną i przyjaciółmi oraz bardzo ważny jest dla mnie kontakt z przyrodą.

footer3

 

 

Sylwia Stanek

Pedagog, terapeuta SI

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią. Posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnoz i terapii integracji sensorycznej, certyfikowana w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w przedszkolach i szkole na terenie Warszawy i poza nią. Obecnie pracuje jako wychowawca grupy przedszkolnej oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Zaangażowana w swoją pracę, uśmiechnięta, z głową pełną pomysłów. Czas wolny najchętniej spędza na spacerach lub wycieczkach rowerowych. Lubi kino, dobrą książkę, oraz domowe wypieki.