Oferta Gabinetu SENSORIA

Diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej

Diagnoza w formie pisemnej (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka, obserwacja kliniczna, testy południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI), zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem.

Tryb: 4 spotkania x 50 minut
Cena: 
500 PLN – diagnoza u p. Eweliny Chojnackiej
440 PLN – pozostali specjaliści
400 PLN –  rodzeństwo (kolejne dziecko)
Cena w weekendy: 480 PLN

line2

Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej

Fachowa porada specjalisty. Uzyskasz odpowiedzi między innymi na pytania czy są wskazania do diagnozy SI, jak pomóc swojemu dziecku, jak reagować na niepokojące reakcje czy zachowania.

Tryb: do 50 min.
Cena:
220 PLN – konsultacja u p. Eweliny Chojnackiej
180 PLN – pozostali specjaliści
Cena w weekendy: 220 PLN

line2

Terapia Integracji Sensorycznej*

Tryb: 50 min.
Cena: 120 PLN (sesja indywidualna), 200 PLN (łącznie – sesja w grupie dwuosobowej)
Cena w weekendy: 130 PLN 

line2

Diagnoza integracji bilateralnej

Tryb: 90 min.
Cena: 300 PLN 

line2

Obserwacja odruchów dynamicznych i posturalnych

Tryb: 50 min.
Cena: 220 PLN 

line2

Terapia odruchów dynamicznych i posturalnych

Tryb: 50 min.
Cena: 200 PLN 

line2

Terapia ręki*

Tryb: 50 min.
Cena: 120 PLN

line2

Fizjoterapia*

Tryb: 50 min.
Cena: 130 PLN

line2

Diagnoza z dojazdem do domu

Jeśli są powody, dla których dziecko nie może dotrzeć do placówki, proponujemy aby terapeuta SI wykonał diagnozę w państwa domu.

Cena: 600 PLN

line2

Trening słuchowy metodą Johansen – IAS

Diagnoza wstępna: 
Test dychotyczny Johansena. Testy na lateralizację. Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne.

Tryb: do 2 godzin
Cena: 280 PLN (badanie pełne)
Cena: 330 PLN (badanie pełne w weekendy)
Cena: 200 PLN (badanie dzieci do około 5 roku życia, bez audiometru)

Przygotowanie indywidualnego programu:
Na podstawie diagnozy przygotowywana jest indywidualna płyta CD. Płyta wykorzystywana jest przez okres 6-10 tygodni.

Cena za płytę od 180 PLN 

Diagnoza między etapowa: 
Badania audiometryczne i testowe oraz wywiad z rodzicem, stanowią podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD.

Tryb: 50 minut
Cena: 200 PLN

line2

Konsultacja psychologiczna dla rodziców

To rozmowa, której celem jest nazwanie trudności, wątpliwości, obaw dotyczących rozumienia dziecka. Konsultacja to także możliwość uzyskania pomocy w pokonywaniu różnorodnych przeszkód w sytuacjach, w których jest potrzeba otrzymania
wsparcia. 

Tryb: 50 min.
Cena: 150 PLN

line2Konsultacja psychologiczna z obserwacją (dzieci)

To obserwacja dziecka, zabawa z nim mająca na celu poznanie zarówno zasobów dziecka jak i dostrzeżenie trudności, które wymagają szczególnego zainteresowania dorosłych. Są to spotkania, podczas których zaplanowany zostaje sposób pomagania dziecku w sytuacjach, w których tego potrzebuje.

Tryb: 90 min.
Cena: 200 PLN

line2Konsultacja psychologiczna (wizyta domowa)

To spotkanie odbywające się w domu. Celem spotkania jest nazwanie trudności w relacji z dzieckiem, określenie obszarów do udzielenia wsparcia. Dzięki naturalnym warunkom (znane dziecku otoczenie) ujawnia ono typowe dla siebie zachowania, które mają
być obserwowane i poddane analizie w procesie diagnostycznym. Jest to niezwykle skuteczna, korzystna i bezpieczna dla dziecka i jego rodziców forma spotkania z psychologiem.

Tryb: 50 min.
Cena: 220 PLN

line2Opinia psychologiczna

Opinia wydawana na zakończenie procesu diagnostycznego, który obejmuje
konsultacje – spotkanie z rodzicem i obserwacje dziecka w wymiarze 2 konsultacji z rodzicami oraz co najmniej 2-3 krotnej obserwacji dziecka. Opinia zawiera wnioski z obserwacji, wyniki badań psychologicznych oraz zalecenia do pracy z dzieckiem w domu oraz w przedszkolu.

Cena: 100 PLN

line2

Zajęcia psychoedukacyjne

To zajęcia, których celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju umiejętności psychomotorycznych, społecznych, emocjonalnych i szkolnych. Terapia prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Ilość spotkań uzależniona jest od postępów terapii.

Tryb: 50 minut
Cena: 120 PLN

line2

Logopeda

Tryb: 50 min
Cena: 120 PLN

line2

Sensoplastyka – zajęcia grupowe 

Tryb: 50 min
Cena: 50 PLN

line2

Inne usługi

Dodatkowe, pisemne wystawienie opinii na prośbę rodzica.
Cena: 40 PLN

line2*w trakcie zajęć możliwa jest praca łącząca dwie metody, wtedy ich koszt wynosi 110 zł (cena dla rodzeństwa – 100 zł/os.)

footer1