Specjaliści

Kluczem do efektywnej pracy z dzieckiem – a do tego pracy, która sprawia dziecku radość – jest zarówno szeroka wiedza, jak i odpowiednie podejście. Nasze terapeutki posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, regularnie poszerzane na specjalistycznych kursach, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – zdrowymi oraz z trudnościami intelektualnymi, emocjonalnymi, zachowawczymi, ruchowymi.

Opiekunka Gabinetu Sensoria – Ewelina Chojnacka – swoją wiedzę zdobywała pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego – największego autorytetu w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w naszym kraju.

 

Ewelina Anna Chojnacka

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI / Terapeuta Ręki, pracujący elementami terapii Neurotaktylnej, Diagnosta i Terapeuta metodą Johansena-IAS oraz Terapeuta Treningu Słuchowego metodą Neuroflow

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), członek polskiego stowarzyszenia terapeutów integracji sensorycznej PSTIS z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zdobytym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gabinetach integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako psycholog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje techniki TUS, ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne  i techniki relaksacyjne oraz elementy terapii neurotaktylnej. Praca jest dla niej pasją. W wolnych chwilach lubi kubek ciepłej herbaty i dobrą książkę. Uwielbia jeździć na rowerze i prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, z zakresu rozwoju dziecka. 

footer1 

Katarzyna Glin

Magister Psychologii, Oligofrenopedagog, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Psychologia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznych. Wiedzę i umiejętności z obszaru terapii indywidualnej poszerzyła podczas pracy z pacjentami w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, a także szkolenie wspierające osoby uzależnione behawioralnie.

Aktualnie rozwija wiedzę o kolejne liczne kursy i szkolenia.

W pracy skupia się na budowaniu spójności celów terapii dziecka i działaniach prowadzonych w domu by proces ten był efektywny oraz wspierał rozwój zarówno dziecka jak i rodzica. Metodę pracy dobiera i dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości podopiecznych stosując różne podejścia terapeutyczne. Prywatnie mama dwóch maluchów, odpoczywająca przy książce lub filmie, planująca kolejne podróże małe i duże.

 

 

footer1

Lidia Gładysz

Pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią
pedagogiczną. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z Dziećmi w różnego rodzaju placówkach
oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na terenie Warszawy. Obecnie pracuje jako
wychowawca i terapeuta w przedszkolach warszawskich, wspierając rozwój fizyczno-
emocjonalny Dzieci.

Jest osobą, dla której kontakt z Dziećmi stanowi zarówno pracę jak i pasję. Otwarta,
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do rzeczywistości łatwo nawiązuje kontakt z Dziećmi. Zawsze zaangażowana w to, co robi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje.
Czas wolny najchętniej spędza odkrywając nowe miejsca stolicy zarówno pieszo jak i
rowerowo. Lubi kino, książkę, kubek aromatycznej kawy, a w miesiącach letnich - piesze
wycieczki po polskich górach i nie tylko.

footer3

 

 

Marcin Wziątek

Pedagog, Logopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Terapeuta metodą Bilateralną

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (logopedia), Akademii Pedagogii Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika) oraz Pedagogium w Warszawie (pedagog). Ukończyłem szkolenie Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie metodą Bilateralną. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Odbyłem profesjonalne szkolenie uzyskując uprawnienia ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej. Nadto jestem czynnym instruktorem sportów wodnych oraz ratownikiem wodnym. 

Systematycznie dokształcam się i doszkalam rozwijając własny warsztat pracy terapeutyczno-pedagogicznej. Zdobywam nowe umiejętności i zaznajamiam się z najnowszymi metodami i technikami pracy z pacjentem. 

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie uzyskane w tracie w/w studiów i kursów doskonaliłem będąc wolontariuszem – terapeutą: SI i logopedii (w palcówkach państwowych) - by podjąć pracę w prywatnym gabinecie, a następnie w placówce oświatowej jako nauczyciel specjalista - terapeuta SI, metody Bilateralnej i terapeuta mowy. Będąc terapeutą SI i logopedą brałem udział w Unijnych Projektach Terapeutycznych m.in. w programie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Opiekuńczych, „za życiem” oraz realizowałem i realizuję zadania wynikające z udziału w programie Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne łącząc w terapii poznane techniki i metody pracy w holistycznym podejściu do dziecka.  

Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi moją pracę cechuje profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego pacjenta i kreatywność w działaniu. W pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, gdyż takie podejście przyspiesza i czyni trwałymi rezultaty terapeutyczne co jest gwarantem ustawicznego i  harmonijnego rozwoju pacjenta

 

footer1

 

 

Magdalena Grzelak

Fizjoterapeuta

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a wiedzę z zakresu fizjoterapii zdobywałam w szpitalach klinicznych i placówkach rehabilitacyjnych, zarówno w kraju, jak i w Portugalii. Ukończyłam kurs Kinesiotapingu ( I stopień) oraz PNF (I stopień), aktualnie natomiast kończę kurs z tematyki terapii manualnej wg koncepcji IAOM (International Academy of Orthopedic Medicine). Główny nurt mojego zainteresowania to ortopedia i wady postawy, a doświadczenie posiadam w prowadzeniu dzieci od okresu przedszkolnego, po nastoletni.

Fizjoterapia jest dla mnie nie tylko pracą, ale i hobby wymagającym nieustającego zgłębiania. Pracuję w oparciu o sprawdzoną i udowodnioną praktykę medyczną, nie zapominając przy tym, że moment ćwiczeń ma być dla dzieci również zabawą i możliwością zdobycia nowych umiejętności. Staram się prowadzić zajęcia zgodnie z przekonaniem, iż ćwiczenia nie muszą być sztampową i nudną rutyną.

Po godzinach pracy, praktykuję jogę, w myśl zasady “w zdrowym ciele. zdrowy duch”. Wolne chwile poza aktywnością fizyczną spędzam również na czytaniu, zarówno artykułów medycznych, jak i światowej beletrystyki.

footer1

 

 

Joanna Jankowska

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta metodą Bilateralną

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, na kierunku Psychologia Kliniczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie oraz szkolenie metodą Bilateralną.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w gabinecie integracji sensorycznej SENSORIA, a wcześniej jako wolontariusz w świetlicach dziennych dla dzieci z ubogich rodzin.

Aktualnie rozwijam wiedzę o kolejne liczne kursy, webinaria i szkolenia w celu rozwijania własnego warsztatu pracy z dziećmi i ich rodzicami. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Jestem osobą cierpliwą, o ciepłym i radosnym usposobieniu, dla której ważny jest drugi człowiek, a szczególnie  dobro dzieci. W wolnych chwilach spędzam czas z moim bratankiem dla którego jestem fajną ciocią dbającą o jego rozwój sensomotoryczny. Uwielbiam jeździć na nartach, gotować i piec przeróżne słodkie smakołyki.

footer1

 

 

Anna Frey

Psycholog, pedagog, terapeuta i diagnosta SI

Ukończyłam studia z psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pedagogikę przedszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz integrację sensoryczną w Centrum Integracji Sensorycznej, gdzie uzyskałam certyfikat terapeuty SI.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, gdzie zajmowałam się wielostronnym rozwojem dzieci w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej i poznawczej.W swojej pracy dbam o profesjonalizm, miłą atmosferę i efekt terapii. Podstawą jest dla mnie nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Uważam, że poprawę funkcjonowania dziecka w świecie uzyskać możemy dzięki konsekwentnej, systematycznej pracy w gabinecie SI oraz współpracy z rodzicami. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie przygotowuję plan terapii, dobieram odpowiednie rodzaje ćwiczeń, skupiając się na ocenie całościowej i umiejętnościach dziecka.Wolny czas spędzam czytając literaturę fachową lub dobry kryminał. Uwielbiam podróże z rodziną, leśne spacery z psem oraz spotkania z przyjaciółmi.Pogłębiam i rozwijam swoje umiejętności, na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i  kursach zawodowych.
 

footer1

 

Katarzyna Ranocha

Oligofrenopedagog, Diagnosta i Terapeuta SI

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi  w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami rozwoju.

W pracy skupia się na dziecku, na jego możliwościach i potrzebach. Zastanawia się jak mu pomóc, by pracował tak, aby terapia przynosiła rezultaty. Uważa, że praca terapeuty, pedagoga jest to przede wszystkim zdolność do motywowania małego człowieka, do tego, aby nauczył się rozumieć i odbierać wrażenia sensoryczne w swoim środowisku naturalnym.

Jej zainteresowania między innymi dotyczą zdrowego odżywiania, które znalazły odzwierciedlenie w wyborze kierunku studiów - dietetyki. Jak mawiał Hipokrates żywność może być lekiem, a lek żywnością, a droga do naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, od dziecka poczynając, ma źródło w zachowaniu i żywieniu. Na to mamy wpływ. I to możemy zmienić.

footer1

 

 

Karolina Wysocka

Fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta SI

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (kierunek fizjoterapia). Tytuł diagnosty i terapeuty SI uzyskałam podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie pod nadzorem Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w Przychodni Rehabilitacyjnej "Medikar" zarówno z pacjentami dorosłymi jak również z dziećmi. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii oraz Integracji Sensorycznej stale rozwijam poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia. 

Satysfakcjonuje mnie praca z dziećmi, dlatego staram się dostrzegać potencjał każdego małego człowieka. Skupiając się na jego mocnych stronach, koryguję te, które wymagają pomocy.  

Uważam, że nierozłącznym elementem terapii jest współpraca z rodzicami i opiekunami dziecka w celu osiągnięcia możliwie maksymalnych i efektywnych wyników.

 Prywatnie czas wolny staram się spędzać aktywnie. Uwielbiam jeździć rowerem oraz długie piesze spacery. 

footer1

 

 

Dorota Krasnodębska

Filolog, Logopeda

Ukończyłam filologię polską na Wydziale Polonistyki  Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studia Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach mających pod opieką dzieci neurotypowe, z niepełnosprawnościami  intelektualnymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (państwowe przedszkole, szkoła specjalna, fundacja, punkt przedszkolny dla dzieci ze spektrum autyzmu). W mojej dotychczasowej pracy miałam kontakt zarówno z małymi dziećmi, jak i młodzieżą. Zawsze staram się indywidualnie traktować każdą osobę, zwracam uwagę na możliwości moich pacjentów i bazuję na pozytywnych emocjach.  Podczas zajęć z małymi dziećmi wykorzystuję ich zainteresowania i zabawę do nabywania nowych umiejętności.  Prowadzenie terapii logopedycznej daje mi wielką satysfakcję i motywację do pogłębiania wiedzy, dlatego chętnie uczestniczę w szkoleniach i kursach podnoszących moje kwalifikacje.

Wolny czas najchętniej spędzam  blisko  natury, na świeżym powietrzu.