Specjaliści

Kluczem do efektywnej pracy z dzieckiem – a do tego pracy, która sprawia dziecku radość – jest zarówno szeroka wiedza, jak i odpowiednie podejście. Nasze terapeutki posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, regularnie poszerzane na specjalistycznych kursach, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – zdrowymi oraz z trudnościami intelektualnymi, emocjonalnymi, zachowawczymi, ruchowymi.

Opiekunka Gabinetu Sensoria – Ewelina Chojnacka – swoją wiedzę zdobywała pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego – największego autorytetu w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w naszym kraju.

 

Ewelina Anna Chojnacka

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI / Terapeuta Ręki, pracujący elementami terapii Neurotaktylnej, Diagnosta i Terapeuta metodą Johansena-IAS oraz Terapeuta Treningu Słuchowego metodą Neuroflow

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), członek polskiego stowarzyszenia terapeutów integracji sensorycznej PSTIS z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zdobytym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gabinetach integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako psycholog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje techniki TUS, ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne  i techniki relaksacyjne oraz elementy terapii neurotaktylnej. Praca jest dla niej pasją. W wolnych chwilach lubi kubek ciepłej herbaty i dobrą książkę. Uwielbia jeździć na rowerze i prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, z zakresu rozwoju dziecka. 

 

footer1

 

 

Katarzyna Glin

Magister Psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Psychologia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznych. Wiedzę i umiejętności z obszaru terapii indywidualnej poszerzyła podczas pracy z pacjentami w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, a także szkolenie wspierające osoby uzależnione behawioralnie.

Aktualnie rozwija wiedzę o kolejne liczne kursy i szkolenia oraz studiuje oligofrenopedagogikę oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

W pracy skupia się na budowaniu spójności celów terapii dziecka i działaniach prowadzonych w domu by proces ten efektywny oraz wspierał rozwój zarówno dziecka jak i rodzica.

 

 

footer1

Lidia Gładysz

Pedagog, terapeuta SI

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią
pedagogiczną. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z Dziećmi w różnego rodzaju placówkach
oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na terenie Warszawy. Obecnie pracuje jako
wychowawca i terapeuta w przedszkolach warszawskich, wspierając rozwój fizyczno-
emocjonalny Dzieci.

Jest osobą, dla której kontakt z Dziećmi stanowi zarówno pracę jak i pasję. Otwarta,
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do rzeczywistości łatwo nawiązuje kontakt z Dziećmi. Zawsze zaangażowana w to, co robi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje.
Czas wolny najchętniej spędza odkrywając nowe miejsca stolicy zarówno pieszo jak i
rowerowo. Lubi kino, książkę, kubek aromatycznej kawy, a w miesiącach letnich - piesze
wycieczki po polskich górach i nie tylko.

footer3

 

 

Marcin Wziątek

Pedagog, Logopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Terapeuta metodą Bilateralną

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (logopedia), Akademii Pedagogii Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika) oraz Pedagogium w Warszawie (pedagog). Ukończyłem szkolenie Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie metodą Bilateralną. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Odbyłem profesjonalne szkolenie uzyskując uprawnienia ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej. Nadto jestem czynnym instruktorem sportów wodnych oraz ratownikiem wodnym. 

Systematycznie dokształcam się i doszkalam rozwijając własny warsztat pracy terapeutyczno-pedagogicznej. Zdobywam nowe umiejętności i zaznajamiam się z najnowszymi metodami i technikami pracy z pacjentem. 

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie uzyskane w tracie w/w studiów i kursów doskonaliłem będąc wolontariuszem – terapeutą: SI i logopedii (w palcówkach państwowych) - by podjąć pracę w prywatnym gabinecie, a następnie w placówce oświatowej jako nauczyciel specjalista - terapeuta SI, metody Bilateralnej i terapeuta mowy. Będąc terapeutą SI i logopedą brałem udział w Unijnych Projektach Terapeutycznych m.in. w programie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Opiekuńczych, „za życiem” oraz realizowałem i realizuję zadania wynikające z udziału w programie Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne łącząc w terapii poznane techniki i metody pracy w holistycznym podejściu do dziecka.  

Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi moją pracę cechuje profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego pacjenta i kreatywność w działaniu. W pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, gdyż takie podejście przyspiesza i czyni trwałymi rezultaty terapeutyczne co jest gwarantem ustawicznego i  harmonijnego rozwoju pacjenta

footer1

 

 

Katarzyna Chojecka

Logopeda, Pedagog Specjalny, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta odruchów dynamicznych i posturalnych

Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej (licencjat) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (magister). Wiedzę na temat diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej zdobywała na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Dotychczas swoje doświadczenie zdobywała w niepublicznych przedszkolach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jako logopeda i terapeuta SI. Praca z dziećmi to jej pasja, łatwo nawiązuje z nimi kontakt i szybko zdobywa ich zaufanie. Jest osobą ciepłą oraz kreatywną. Podchodzi holistycznie do swoich pacjentów i współpracuje z innymi specjalistami, jeśli jest to konieczne. W szczególny zakres jej zainteresowań wchodzą techniki manualne (masaże) w logopedii. Wie, że stymulacja mięśni jest niezwykle pomocna w terapii. Bardzo lubi to, co robi, dlatego chętnie nieustannie poszerza swoją wiedzę licznymi szkoleniami, webinarami i lekturą książek. Lubi pływać, a w wolnym czasie jeździ na wycieczki rowerowe i chodzi na leśne spacery. Relaksuje się podczas pielęgnowania kwiatów na niewielkim balkonie lub w rodzinnym ogrodzie. Wśród jej zainteresowań znajduje się również psychologia dziecięca.

 

footer1

 

 

Anna Król

Fizjoterapeuta

 Jestem fizjoterapeutką z wyboru, fascynuje mnie ludzkie ciało. Doświadczenie w zawodzie zdobywam od 2008 roku. Ukończyłam Olsztyńską Szkołę Wyższą ze stopniem magistra. Wiedzę praktyczną zdobyłam w trakcie licznych praktyk w szpitalach klinicznych, oraz pracy w renomowanych placówkach rehabilitacji. W trosce o dobro pacjenta stosuję skuteczne, indywidualnie dobrane metody terapeutyczne. Specjalizuję się w terapii niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Pracuję głównie metodą neurorozwojową NDT-Bobath, metodą Integracji Sensorycznej oraz metodą FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz oraz Wad Postawy). Wspomagająco uzupełniam terapię posługując się metodą kinesiology taping oraz terapii ręki.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwóch córek Laury i Gabrieli. Wolne chwile spędzam czytając dobrą komedię kryminalną, relaksuję się praktykując akupresurę.

Każdy uśmiech pacjenta traktuję jako zwycięstwo 😊