Specjaliści

Kluczem do efektywnej pracy z dzieckiem – a do tego pracy, która sprawia dziecku radość – jest zarówno szeroka wiedza, jak i odpowiednie podejście. Nasze terapeutki posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, regularnie poszerzane na specjalistycznych kursach, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – zdrowymi oraz z trudnościami intelektualnymi, emocjonalnymi, zachowawczymi, ruchowymi.

Opiekunka Gabinetu Sensoria – Ewelina Chojnacka – swoją wiedzę zdobywała pod okiem Zbigniewa Przyrowskiego – największego autorytetu w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w naszym kraju.

 

Ewelina Anna Chojnacka

Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI / Terapeuta Ręki, Diagnosta i Terapeuta metodą Johansena-IAS oraz Terapeuta Treningu Słuchowego metodą Neuroflow.

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), członek polskiego stowarzyszenia terapeutów integracji sensorycznej PSTIS z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zdobytym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gabinetach integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako psycholog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje techniki TUS, ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne  i techniki relaksacyjne oraz elementy terapii neurotaktylnej. Praca jest dla niej pasją. W wolnych chwilach lubi kubek ciepłej herbaty i dobrą książkę. Uwielbia jeździć na rowerze i prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, z zakresu rozwoju dziecka. 

 

footer1

 

Olga Grygoryeva

Fizjoterapeuta, Terapeuta SI, Ergoterapeuta

Absolwentka studiów  magisterskich z Fizjoterapii i ergoterapii. 
Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi  w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych. Od roku 2015 zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi w normie jak i z zaburzeniami rozwojowymi jako terapeuta SI. Jej szczególne umiejętności to praca z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi i spektrum autyzmu.

Ma indywidualne podejście do każdego. Jest osobą otwartą i pomysłową. Potrafi stworzyć więź z dzieckiem opartą na poczuciu bezpieczeństwa.

Prywatnie – mama pięknego synka. Uwielbia tańczyć, uprawiać sport i joge, tworzyć coś nowego i szukać  nowych informacji i metod.

footer3

Katarzyna Glin

Magister Psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Psychologia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz terapeutycznych. Wiedzę i umiejętności z obszaru terapii indywidualnej poszerzyła podczas pracy z pacjentami w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, a także szkolenie wspierające osoby uzależnione behawioralnie.

Aktualnie rozwija wiedzę o kolejne liczne kursy i szkolenia oraz studiuje oligofrenopedagogikę oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

W pracy skupia się na budowaniu spójności celów terapii dziecka i działaniach prowadzonych w domu by proces ten efektywny oraz wspierał rozwój zarówno dziecka jak i rodzica.

 

 

footer1

Lidia Gładysz

Pedagog, terapeuta SI

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią
pedagogiczną. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z Dziećmi w różnego rodzaju placówkach
oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na terenie Warszawy. Obecnie pracuje jako
wychowawca i terapeuta w przedszkolach warszawskich, wspierając rozwój fizyczno-
emocjonalny Dzieci.

Jest osobą, dla której kontakt z Dziećmi stanowi zarówno pracę jak i pasję. Otwarta,
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do rzeczywistości łatwo nawiązuje kontakt z Dziećmi. Zawsze zaangażowana w to, co robi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje.
Czas wolny najchętniej spędza odkrywając nowe miejsca stolicy zarówno pieszo jak i
rowerowo. Lubi kino, książkę, kubek aromatycznej kawy, a w miesiącach letnich - piesze
wycieczki po polskich górach i nie tylko.

footer3

 

 

Katarzyna Ranocha

Oligofrenopedagog, Diagnosta i Terapeuta SI

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi  w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami rozwoju.

W pracy skupia się na dziecku, na jego możliwościach i potrzebach. Zastanawia się jak mu pomóc, by pracował tak, aby terapia przynosiła rezultaty. Uważa, że praca terapeuty, pedagoga jest to przede wszystkim zdolność do motywowania małego człowieka, do tego, aby nauczył się rozumieć i odbierać wrażenia sensoryczne w swoim środowisku naturalnym.

Jej zainteresowania między innymi dotyczą zdrowego odżywiania, które znalazły odzwierciedlenie w wyborze kierunku studiów - dietetyki. Jak mawiał Hipokrates żywność może być lekiem, a lek żywnością, a droga do naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, od dziecka poczynając, ma źródło w zachowaniu i żywieniu. Na to mamy wpływ. I to możemy zmienić.

footer1

 

 

Katarzyna Chojecka

Logopeda, Pedagog Specjalny, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta odruchów dynamicznych i posturalnych

Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej (licencjat) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (magister). Wiedzę na temat diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej zdobywała na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Dotychczas swoje doświadczenie zdobywała w niepublicznych przedszkolach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jako logopeda i terapeuta SI. Praca z dziećmi to jej pasja, łatwo nawiązuje z nimi kontakt i szybko zdobywa ich zaufanie. Jest osobą ciepłą oraz kreatywną. Podchodzi holistycznie do swoich pacjentów i współpracuje z innymi specjalistami, jeśli jest to konieczne. W szczególny zakres jej zainteresowań wchodzą techniki manualne (masaże) w logopedii. Wie, że stymulacja mięśni jest niezwykle pomocna w terapii. Bardzo lubi to, co robi, dlatego chętnie nieustannie poszerza swoją wiedzę licznymi szkoleniami, webinarami i lekturą książek. Lubi pływać, a w wolnym czasie jeździ na wycieczki rowerowe i chodzi na leśne spacery. Relaksuje się podczas pielęgnowania kwiatów na niewielkim balkonie lub w rodzinnym ogrodzie. Wśród jej zainteresowań znajduje się również psychologia dziecięca.