Oferta Gabinetu SENSORIA

Diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej

Diagnoza w formie pisemnej (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka, obserwacja kliniczna, testy południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI), zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem.

Tryb: 3- 5 spotkań x 50 minut
Cena: 320 PLN / rodzeństwo (kolejne dziecko) 280 PLN

Jeżeli nie możesz znaleźć dogodnego terminu w tygodniu, zapraszamy na diagnozę także w weekend.

Cena: 350 PLN

line2

Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej

Fachowa porada specjalisty. Uzyskasz odpowiedzi między innymi na pytania czy są wskazania do diagnozy SI, jak pomóc swojemu dziecku, jak reagować na niepokojące reakcje czy zachowania.

Tryb: do 50 min.
Cena: 100 PLN

line2

Terapia Integracji Sensorycznej

Tryb: 50 min.
Cena: od poniedziałku do piątku – 80 PLN / weekendy – 100 PLN

line2

Terapia ręki

Tryb: 50 min.
Cena: 80 PLN.

line2

Diagnoza z dojazdem do domu

Jeśli są powody, dla których dziecko nie może dotrzeć do placówki, proponujemy aby terapeuta SI wykonał diagnozę w państwa domu.

Cena: 450 PLN

line2

Trening słuchowy metodą Johansen – IAS

Diagnoza wstępna: 
Test dychotyczny Johansena. Testy na lateralizację. Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne.

Tryb: do 2 godzin
Cena: 280 PLN (badanie pełne)
Cena: 330 PLN (badanie pełne w weekendy)
Cena: 180 PLN (badanie dzieci do około 5 roku życia, bez audiometru)

Przygotowanie indywidualnego programu:
Na podstawie diagnozy przygotowywana jest indywidualna płyta CD. Płyta wykorzystywana jest przez okres 6-8 tygodni.

Cena za płytę od 150 do 180 PLN (cena zależy od rodzaju płyty oraz czasu treningu)

Diagnoza międzyetapowa: 
Badania audiometryczne i testowe oraz wywiad z rodzicem, stanowią podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD.

Tryb: 50 minut
Cena: 180 PLN

line2

Zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia na ciekawe zajęcia grupowe prowadzone przez terapeutę IS oraz psychologa. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych w Sali Sensorycznej i ogrodzie, dzięki czemu dzieci mają okazję rozwoju kompetencji interpersonalnych i współpracy z innymi dziećmi.

Tryb: 50 min
Cena: Jednorazowo: 55 PLN, Karnet miesięczny (4 zajęcia): 200 PLN

line2

Konsulatcja psychologiczna dla dorosłych

To rozmowa, której celem jest nazwanie trudności, wątpliwości, obaw związanych z byciem w relacjach z innymi. Konsultacja to także możliwość uzyskania pomocy w pokonywaniu różnorodnych przeszkód w sytuacjach, w których jest potrzeba otrzymania
wsparcia. Obejmuje jedno do trzech spotkań.

Tryb: 50 min.
Cena: 130 PLN

line2Konsulatcja psychologiczna z obserwacją (dzieci)

To obserwacja dziecka, zabawa z nim mająca na celu poznanie zarówno zasobów dziecka jak i dostrzeżenie trudności, które wymagają szczególnego zainteresowania dorosłych. Są to spotkania, podczas których zaplanowany zostaje sposób pomagania dziecku w sytuacjach, w których tego potrzebuje.

Tryb: 90 min.
Cena: 190 PLN

line2Konsulatcja psychologiczna (wizyta domowa)

To spotkanie odbywające się w domu. Celem spotkania jest nazwanie trudności w relacji z dzieckiem, określenie obszarów do udzielenia wsparcia. Dzięki naturalnym warunkom (znane dziecku otoczenie) ujawnia ono typowe dla siebie zachowania, które mają
być obserwowane i poddane analizie w procesie diagnostycznym. Jest to niezwykle skuteczna, korzystna i bezpieczna dla dziecka i jego rodziców forma spotkania z psychologiem.

Tryb: 50 min.
Cena: 170 PLN

line2Opinia psychologiczna

Opinia wydawana na zakończenie procesu diagnostycznego, który obejmuje
konsultacje – spotkanie z rodzicem i obserwacje dziecka w wymiarze 2 konsultacji z rodzicami oraz co najmniej 2-3 krotnej obserwacji dziecka. Opinia zawiera wnioski z obserwacji, wyniki badań psychologicznych oraz zalecenia do pracy z dzieckiem w domu oraz w przedszkolu.

Cena: 100 PLN

line2

Inne usługi

Dodatkowe, pisemne wystawienie opinii na prośbę rodzica.

Cena: 25 PLN

footer1